home v  naar onder sitemap contact

mission statement

Peter Geens Archtectuur is een jong bureau dat naam wil maken als een bureau dat een oplossing op maat van de bouwheer of bouwdame ontwerpt binnen de context van de hedendaagse samenleving.
Het energieverbruik van een woning of gebouw is voor ons van van groot belang omdat grondstoffen eindig zijn en omdat een investering in energiebesparing zichzelf terugbetaalt. Daarom heeft het bureau het label behaald van Energiebewust Architect, uitgevaardigd door de Vlaamse Overheid.
Wij ontwerpen voor de stedelijke omgeving maar desgewenst ook voor een meer landelijke situering.

WERKWIJZE
Ons architectenbureau legt zich erop toe om in de eerste plaats een duidelijk beeld te krijgen van de woonwensen van de opdrachtegever(s). Ik begeleid u in het formuleren van de vereisten en help u om prioriteiten hierin te bepalen. Hieraan zullen de verschillende ontwerpkeuzes afgetoetst worden in de loop van het proces, maar ook in het resultaat.
Het is ons beroep om te zoeken naar creatieve en aangepaste architecturale oplossingen, en deze in een samenhangend gebouw te presenteren.
Naar mate het programma vorm krijgt moeten er keuzes worden gemaakt tussen verschillende uitgangspunten voor het ontwerp. De opdrachtgever wordt betrokken bij deze keuzes, zodat ze tijdens het verdere ontwerp als basis dienen om het gebouw vorm te geven. Alternatieven worden daartoe voorgesteld met uitleg van voor- en nadelen.
Bijna altijd is de grootste randvoorwaarde het bouwbudget. Hierdoor is het noodzakelijk oplossingen verstandig tegen elkaar af te wegen.
Om ook de kwaliteit te bewaken, ga ik in eerste instantie uit van de oppervlakte-normen en comfort-eisen die bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen gehanteerd worden voor nieuwbouw. Aangezien de VMSW woningen laat bouwen met een maximum aan comfort voor een beperkt budget, legt ze de ondergrens vast van wat een vergelijkbare woning mag kosten. Deze oefening leert ons wat er minstens nodig is, zonder op comfort af te dingen. Zo heeft de opdrachtgever een idee wat zijn of haar financiële draagkracht is.
Bij een verbouwingsopdracht moet er rekening gehouden worden met de bestaande structuur van het gebouw, maar ook met de logica die het origineel zit. De bouwwijze die oorspronkelijk werd gekozen om het gebouw vorm te geven, levert aanknopingspunten voor het ontwerp.
Hoe ingrijpender de verbouwingen immers zijn, hoe duurder de verbouwing wordt. In dat opzicht is het aangewezen om bij de aankoop van een gebouw advies in te winnen over de mogelijkheden ervan.
Een thuis voor u persoonlijk bouwen in de stad als gemeenschap van mensen, is uiteraard de uitdaging die wij graag samen met u aangaan.
Duurzame omgang met grondstoffen en energie is zoals reeds aangehaald van groot belang voor de samenleving. Rekening houden met een economie van middelen is een manier om om te gaan met de schaarste aan grondstoffen. Het gepast gebruiken van materialen met de beste technieken beperkt het verbruik van grondstoffen en haalt eruit wat er in zit.

Peter Geens architect | Pol de Vischstraat 12 9050 Ledeberg | architect@petergeensarchitect.be | t+f 09 329 82 01