home v  naar onder sitemap contact

Studio Hedendaags Stadslandschap Kortrijk

STADS-ANALYSE +

+ ONTWERPEND ONDERZOEK

De vernevelde bebouwing rond Kortrijk is eigen aan de geschiedenis van de regio. Zowel vroeger als nu herkennen we mechanismen in haar schijnbaar chaotische opbouw.

De opdeling van het grondgebied voor deze studie, volgt de logica van de lintbebouwing, die beschouwd kan worden als hoofdrolspeler in het structurenen van het verstrooide stadslandschap. Zo komen minder dominante mechanismen aan het licht, waaruit de interessantste worden aangewend in het ontwerpend onderzoek. Het landschap, dat gevangen zit in overmaatse bouwblokken en restgebieden, biedt in Kortrijk waardevolle aanknopingspunten om structuur te brengen in de nevel.

Uit dit ontwerp voor een gebied in Heule blijkt dat ze een volwaardige invulling kunnen krijgen. De poging om aan de hand van zogeheten Fremdkörper een afgewogen combinatie van bebouwing en natuur te verwezenlijken en van publiek en privaat, toont een mogelijke bewuste omgang met het sluimerende potentieel van dit soort gebieden.

Peter Geens architect | Pol de Vischstraat 12 9050 Ledeberg | architect@petergeensarchitect.be | t+f 09 329 82 01